(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  
  • Her öğrenciye saygı gösterilir.
  • “Her öğrenci öğrenebilir, başarabilir.” prensibinden hareket edilir.
  • Öğrencilerin bireysel farklılıkları, zenginliğimiz olarak görülür ve değerlendirilir.
  • Tüm çalışmalarımız öğrenci odaklı yürütülür.
  • Her türlü eğitim faaliyetinde “sıfır hata” esası gözetilir.
  • Her öğrenci kişisel özelliklerine, ilgi ve gereksinimlerine göre yönlendirilir.