(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  
  • “Karacan Yüksek Başarı Lisesi” olarak dershanecilikte olduğu gibi Temel Lise çalışmalarında da hem bireysel başarıyı hem de kitlesel başarıyı yakalamak,
  • Okul-aile ve öğrenci arasında sağlıklı iletişim kurmak,
  • Düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm odaklı nesiller yetiştirmek,
  • Gelişim dönemine uygun eğitim programları ve ortamları oluşturmaktır.