(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  

Mesleki gelişim eğitimleri, sermaye piyasası çalışanlarının finans dünyasındaki dinamik yapısında mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde sermaye piyasası araçlarının verimli kullanılması, sermaye piyasalarında sunulan hizmetin kalitesinin artırılması, yatırımların doğru yapılması, yatırımcıların gerekli bilgilere ulaşabilmesi ana hedeflerdendir. Türk sermaye piyasalarının eğitim kuruluşu olarak, sermaye piyasası çalışanları için süreklilik arz eden, nitelikli ve yararlı eğitimler yapılması, bu sayede sermaye piyasamızın gelişmiş ülke piyasaları ile rekabet edebilmesi amaçlanmaktadır.