(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  

KURUMSAL EĞİTİM KONULARIMIZ

Finans Eğitimleri

 • SPK Tebliğ Eğitimleri
 • Sermaye Piyasası Kanunu Eğitimi
 • Finansçı olmayanlar için Finans ve Muhasebe Yönetimi
 • Mali Tablolar Analizi (TMS)
 • UFRS / TFRS Eğitimi (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
 • Temel Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler
 • Sermaye Piyasası Araçları
 • Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme
 • SPK Mevzuatı çerçevesinde Faaliyet Raporu Hazırlanması

İnsan Kaynakları Eğitimleri

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi
 • İnsan Kaynakları çalışanları için İş Hukuku Eğitimi
 • Uygulamalı Bordrolama ve Personel Özlük İşleri Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi Programı (3/6 günlük özel eğitim programları)

Gayrimenkul Eğitimleri

 • Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Teknikleri
 • Gayrimenkul Mevzuatı