(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  

Gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla; sermaye piyasası profesyonellerinin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, nitelikli işgücünün bir üst seviyeye taşınması hedeflenmektedir. Sermaye piyasası çalışanlarının sahip oldukları lisans belgelerinin geçerliliğini koruyabilmeleri için güncel konuları da kapsayan lisans yenileme eğitimleri dijital platformda lisans sahiplerine sunulmaktadır. Ayrıca; Kuruluşumuz, finans piyasalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak piyasa katılımcıları ve akademik kuruluşların bir araya gelmesiyle yapılan çalışmalardan elde ettiği bilgiler ışığında eğitim ve seminerler düzenlemektedir.