(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  
  • Bilimsellik
  • Kaliteli eğitim
  • Katılımcılık
  • Verilere dayalı yönetim
  • Öğrenen birey, öğrenen organizasyon
  • Etkili ve verimli çalışma
  • Yüksek motivasyon