(0312) 435 9600 Kızılay, Sakarya Cad. No:11, Çankaya/Ankara
  

Milli Eğitim Bakanlığının temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, eklektik bir eğitim anlayışıyla öğrencinin sosyal ve psikolojik gelişimini desteklemek, öğrencinin yeteneklerinin gelişmesini desteklemek, öğrencinin hem okul başarısını hem sınav başarısını yükseltmektir.